Družstvo

SOUČASNOST

Zemědělská výroba je v družstvu AGROCHEMA organizována ve třech střediscích – Studenec, Vicenice u Náměště n. Osl. a Dalešice.

Středisko Studenec: je zde mechanizační díla, kravín pro 320 dojnic ve volném ustájení, odchovna telat a jalovic, posklizňová linka se skladem v Okarci. Středisko Vicenice u Nám. n. Osl.: je zde mechanizační dílna, výkrm býků na žír, sklad a linka na čištění máku a osiv Cimbria Heid, mořička osiv. Středisko Dalešice: mechanizační dílna, odchov telat a jalovic, posklizňová linka se skladem na obilí a na farmě Valeč je ustájeno 300 ks dojnic a 70 ks býčků.

HISTORIE

AGROCHEMA, družstvo se sídlem ve Studenci (dříve JZD Pojihlaví Studenec), má svůj původ v 10 obcích, kde vznikla jednotná zemědělská družstva. Jednalo se o obce Koněšín (1949), Kozlany, Hartvíkovice, Vícenice (1950), Třesov (1953), Sedlec, Studenec (1956), Zňátky (1957) a Popůvky (1958). V obci Okarec působil Státní statek od roku 1948. Tato zemědělská družstva se dále slučovala. Dnešní podnik vznikl postupným sloučením čtyř zemědělských družstev. Ke Studenci se připojil Koněšín (1974), Hartvíkovice (1977), Vícenice (1977) a delimitací byla přičleněna farma Okarec Státního statku Jaroměřice nad Rokytnou. Po transformaci družstva ZD Pojihlaví ve Studenci a změně názvu na AGROCHEMA družstvo Studenec v letech 1990–1991, došlo k úbytku zemědělské půdy cca o 700 ha.

V roce 2002 došlo ke sloučení AGROCHEMY, družstva Studenec s Agrodružstvem Dalešice.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Patří do geomorfologické oblasti Náměštské pahorkatiny, v menší severní části leží v oblasti Třebíčské vrchoviny a leží v povodí řeky Moravy, dílčím povodí Jihlavy, na středním toku této řeky, na levém i pravém břehu (v okolí vodní nádrže Dalešice). Nejvyšším bodem je vrch Valečský kopec u obce Třebenice (530 m. n. m.) a nejnižší místo s nadmořskou výškou 300 m. Většina pozemků leží terénu v mírně zvlněném. V hospodářském obvodu se vyskytují tyto agronomicko–půdní skupiny a podskupiny: černozem degradovaná na spraši, velmi hluboké hnědozemě, oglejené půdy, hnědé půdy, drnoglejené půdy. Klimatický region je mírně teplý s mírnou zimou, roční úhrn srážek 563 mm s průměrnou teplotou 6,9 °C.