Rostlinná výroba

Lorem ipsum dolor sit amet

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba v družstvu je ovlivňována stávajícími přírodními podmínkami a možnostmi odbytu. Nejvýznamnějšími plodinami jsou obiloviny, zastoupené především pšenicí ozimou, ozimým ječmenem. Dále se zabýváme produkcí řepky ozimé, máku a krmnými plodinami.

Produkce je uskladněna na posklizňových linkách v Okarci a Dalešicích. Ve středisku Vícenice u Náměště n./Osl. je umístěna linka na čištění máku a osiv Cimbria Heid.

30 % zemědělské půdy je využito k výrobě objemných krmiv k zajištění krmení hospodářských zvířat. Jedná se zejména o louky, vojtěšku a kukuřici na siláž.

AGROCHEMA, družstvo vyrábí kompost z biologicky rozložitelného odpadu, který sváží z obcí nacházejících se v regionu působnosti družstva. Kompost je následně aplikován na zemědělskou půdu.

Přehled stěžejní hlavní zemědělské techniky k zajištění výroby a poskytování služeb:

 • traktory Fendt 828 Vario Profi, John Deere 8430, Case Puma a Quadtrac 620, Zetor,
 • sklízecí mlátičky JD řady S,
 • vysokotlaký lis na hranaté balíky 120 × 90 cm VICON 1290,
 • sběrací vozy PÖTTINGER Jumbo 8000,
 • žací kombinace PÖTTINGER Novacat,
 • shrnovač a obraceč píce ROC RT1000, rotorový shrnovač píce PÖTTINGER Eurotop, obraceč píce FELLA,
 • postřikovač HORSCH Leeb PT 330,
 • secí stroj Horsh Pronto 9 DC,
 • dopravní technika Krampe 980 Bandit, Annaburger 22.79, ZDT Mega 20, překládací vůz Annaburger 29.19,
 • manipulační technika JCB 535-95,
 • radličkové kypřiče Horsch Tiger 8 AS a 5 AS,
 • diskové podmítače Horsch Joker RT – 12 m, Lemken Rubin Gigant – 8 m,
 • dlátový pluh Bednar Terraland TO,
 • kompostovací vůz SECO

Přírodní podmínky

Obhospodařovaná zemědělská půda se nachází v oblasti, která patří do geomorfologické části Náměšťské pahorkatiny. Severní okraj zasahuje do oblasti Třebíčské vrchoviny. Leží v povodí řeky Moravy, dílčím povodí Jihlavy, na středním toku této řeky, na levém i pravém břehu (v okolí vodní nádrže Dalešice). Nejvyšším bodem je vrch Valečský kopec u obce Třebenice (530 m. n. m.) a nejnižší místem je nadmořská výška 300 m. Většina pozemků leží v terénu mírně zvlněném. V hospodářském obvodu se vyskytují tyto agronomicko – půdní skupiny a podskupiny: černozem degradovaná na spraši, velmi hluboké hnědozemě, oglejené půdy, hnědé půdy, drnoglejené půdy. Klimatický region je mírně teplý s mírnou zimou, roční úhrn srážek 563 mm s průměrnou teplotou 6,9 °C.