Živočišná výroba

Lorem ipsum dolor sit amet

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka a hovězího masa. V družstvu je chováno 1 600 ks českého strakatého skotu s uzavřeným obratem stáda, z toho 660 ks představují dojnice. Produkční dojnice a telata do 4 měsíců jsou ustájeny na farmě Studenec. Mladý dobytek včetně býků na žír je ustájen na farmě ve Valči.

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017317

Název projektu: Výměna nakladačů za energeticky úspornější

Popis projektu: V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k náhradě dvou kusů zastaralé mobilní technologie za nový teleskopický manipulátor. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

OP PIK