Živočišná výroba

Lorem ipsum dolor sit amet

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka a hovězího masa. V družstvu je chováno 1 600 ks českého strakatého skotu s uzavřeným obratem stáda, z toho 660 ks dojnic. Produkční dojnice jsou ustájeny na farmách Studenec a Valeč. Telata a mladý dobytek jsou odchovávány ve stájích Dalešice a Studenec. Ve Vícenicích je stáj na chov býků na žír.