Stutox

Rozhovor o Stutoxu, ve kterém se dozvíte pravdu o tomto přípravku. Bohužel většina informací, které kolují nebo zazněly v mediích jsou neúplná, nepravdivá, lživá a dochází tak k matení široké veřejnosti.

Prof. MVDr. Emil Tkladlec, Katedra ekologie a životního prostředí UP